Termovize – modelové infrasnímky

Pomocí termovize se zjistí možné stavební závady. Dále se zjistí, zda byla dodržena kvalita a správné provedení stavebních prací. Na dodaném infrasnímku jsou viditelné tepelné ztráty, vlhkost a netěsnosti budovy. Navíc se vyhledají nedostatky v provedení tepelné izolace a odhalí se poškození stavby.

Níže jsou infrasnímky, které dokumentují některé stavební závady.

Infrasnímek závad plochých střech:

Image 0 -

Image 1 -


Infrasnímek tepelných mostů:

Image 0 -


Jedinečné měření vlhkosti:

Image 0 -

Ohrožená místa plísní jsou zobrazena červeně.

Infrasnímek vzduchové netěsnosti střešního pláště

Image 0 -


Panelový dům z poloviny zateplený a z poloviny nezateplený:

Image 0 -


Infrasnímek srubové stěny:

Image 0 -

Image 1 -


Co umí termokamery – tepelné stopy člověka na podlaze vydrží i několik desítek minut :

Image 0 -


Zpracováno s využitím materiálu:

Využití infrakamery a bezdotykových teploměrů
ve stavebnictví – chyby a omyly

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního
programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie pro rok 2009 – část A – Program EFEKT

Zpracovatel: Energy Consulting Service, s.r.o. kolektiv pod vedením Ing. Romana Šubrta.

Služby

energetický průkaz - štítek

termovize ve stavebnictví a průmyslu

termovizní měření

infrasnímkování pro naplánování a projekci izolace

zjištění úniku tepla a tepelné ztráty

analýza prasklin na budově

určení výskytu plísní

a řada dalších služeb v oblasti termovize