Termovize – co umí

Pomocí termovize se zjistí možné stavební závady. Dále se zjistí, zda byla dodržena kvalita a správné provedení stavebních prací. Na dodaném infrasnímku jsou viditelné tepelné ztráty, vlhkost a netěsnosti budovy. Navíc se vyhledají nedostatky v provedení tepelné izolace a odhalí se poškození stavby. Podívejte se na profesionální instruktážní 3 minutové video, co vše se dá termokamerami zjišťovat a měřit. To, co je v tomto videu uvedené, Vám můžeme udělat.

Termovize ve stavebnictví

 • určení míst tepelných ztrát budov neboli kontrola tepelně-izolačních vlastností pláště staveb
 • infrasnímkování je podklad pro naplánování a projekci izolace
 • kontrola provedených tepelně-izolačních prací na zatepleném objektu
 • zjištění prasklin na budově
 • kontrola různých zařízení v budově
 • energetický audit budov
 • vyhledávání závad podlahového topení a zjištění místa úniku kapaliny
 • prevence požárů vyhledáním rizikových míst (v kotelnách, u komínů apod.)
 • je i důležité před koupí nemovitosti zjistit stav energetické náročnosti objektu a případně jednat o slevě na dodatečné zateplení

Trocha teorie

Termovize zjistí bezkontaktně nedestruktivně povrchovou teplotu těles s vysokou přesností (méně jak 0,1 °C) v bodech po celém snímku. Tyto body vytvoří viditelný barevný infrasnímek, u kterého je znázorněna barevná teplotní stupnice, ze které je vidět, jaké barvě odpovídá teplota ve °C.
Tyto viditelné barevné infrasnímky provádějí termovizní kamery. Měření ovlivňují zvláště tyto faktory:

 1. Emisivita - poměr celkové vyzařované energie z určitého povrchu při dané teplotě k celkové vyzařované energii (absolutně) černého tělesa při stejné teplotě
 2. Zdánlivá odražená teplota (vlastně teplota okolí)
 3. Vzdálenost měřeného objektu

Pro hloubavé z Wikipedie

Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek. Radiometrické termokamery pak uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu. Určení teploty však není snadné, protože závisí na několika parametrech. Jeden z hlavních parametrů je emisivita tělesa. Ideálně černé těleso má emisivitu 1, lesklá tělesa mají emisivitu velmi malou (až 0,1). Malá emisivita tělesa většinou znamená menší přesnost měření. Do měřeného zářivého toku tělesa totiž může značným způsobem vstoupit zdánlivá odražená teplota, která ovlivňuje naměřený výsledek.
Některé termovizní systémy se specifickými funkcemi jsou chráněny licencemi. Jedná se o systémy využitelné pro navádění raket a letadel, u nichž existuje potenciál vojenského zneužití.

Termovizní kamery

Termovizní kamery (termokamery) jsou využívány již několik desetiletí. Vzhledem ke stále vyšším nárokům na tepelnou izolaci staveb a mnoho nových konstrukčních řešení je použití termovizních kamer velmi vhodným prostředkem pro kontrolu a odhalování tepelných závad u staveb. Termovizní kamera zobrazí rozložení povrchových teplot měřeného objektu a odhalí tak místa se sníženým tepelným odporem, netěsnosti okenních rámů, dveří, případně tepelné mosty. Zejména u podlahového topení má termovize velké možnosti při vyhledávání závad.

Hlavní využití termovizních kamer

 1. obvodové pláště - tepelné mosty, nedokonalá izolace, kontrola po zateplení, energetické ztráty na celém plášti budovy, detailně na vnějších dveřích a oknech, roletách
 2. střešní konstrukce - oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou izolací, nedostatečná izolace
 3. vnitřní části budov - tepelné mosty, detekce vlhkosti, podlahové vytápění, kontrola vysoušení zdiva, zanesená žebra radiátorů

Součástí každé termovizní soupravy je program IR soft pro vyhodnocení infrasnímků, který nabízí různé možnosti, např. histogram, řezy-profily v různých směrech, zjištění nejteplejšího a nejchladnějšího místa (bodu), vytvoření izoterm atd. Tento program je v češtině a zákazník si jej může stáhnout z internetu a dělat si z vyžádaných dat své vlastní výzkumy. V případě zájmu objednatele můžeme tato data poskytnout. Další informace k programu jsou k dispozici zde.

Služby

energetický průkaz - štítek

termovize ve stavebnictví a průmyslu

termovizní měření

infrasnímkování pro naplánování a projekci izolace

zjištění úniku tepla a tepelné ztráty

analýza prasklin na budově

určení výskytu plísní

a řada dalších služeb v oblasti termovize