O nás

Image 0 -

Zeměměřičská pozemková kancelář s.r.o. (obchodní zkratka ZPK s.r.o.) je geodetická firma založená v roce 1991. V současnosti zaměstnává cca 14 pracovníků na pěti pracovištích v Hořicích, Trutnově, Jičíně, Nové Pace a Semilech. Hlavní územní působnost firmy je v okresech Semily, Jičín, Trutnov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Hradec Králové. V případě potřeby zákazníka je možné poskytovat služby v celé ČR (katastr nemovitostí) nebo mimo ní. Vaše objednávky mohou být přijaty na jakémkoli pracovišti firmy.

Firma disponuje specialisty v oblasti katastru nemovitostí a zařizování právních náležitostí ke vkladu, inženýrské (stavební) geodézie, mapových podkladů, GIS a termovizního měření - více informací naleznete zde.

Poskytované služby

Hlavní pracovní náplní jsou činnosti spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány a smlouvy pro vklad pozemků do katastru nemovitostí. Dále provádíme geodetické práce ve výstavbě (lze zajistit funkci odpovědného geodeta) pro stavební firmy i drobné stavebníky - vytyčení stavby a zaměření jejího skutečného provedení. Zpracováváme mapové podklady (v tištěné i digitální formě) a zaměřujeme inženýrské sítě. V neposlední řadě se zabýváme tvorbou a následnou údržbou (aktualizací) geografických informačních systémů (GIS) zejména pro orgány územní samosprávy.

Další naší činností je termovizní vyhodnocení úniků tepla u staveb, např. zjištění míst s nedostatečnou izolací, nebo kontrola správnosti provedené izolace apod. Dále je to zjištění míst ohrožených plísní v budovách a jejich lokalizace. Termovizní práce provádíme zejména v zimních měsících. Je možné zjistit a lokalizovat místa s výraznou změnou teploty (poruchy podlahového topení, ucpané žebro radiátoru apod.) bez předchozí destrukce místa poruchy. Podívejte se na profesionální instruktážní 3 minutové video, co vše se dá termokamerami zjišťovat a měřit. To, co je v tomto videu uvedené, Vám můžeme udělat.

”Energetický průkaz pro budovy a byty, který je předepsán při prodeji či pronájmu nemovitosti, je vyhotoven mimo jiné na podkladě termovizního měření. Základní otázky a odpovědi k Energetickému průkazu si přečtěte zde.”


Zeměměřičská pozemková kancelář /ZPK/ spol. s r.o. - netfirmy.czGeodetické práce a služby, geodezie - netfirmy.cz

Služby

energetický průkaz - štítek

termovize ve stavebnictví a průmyslu

termovizní měření

infrasnímkování pro naplánování a projekci izolace

zjištění úniku tepla a tepelné ztráty

analýza prasklin na budově

určení výskytu plísní

a řada dalších služeb v oblasti termovize