Ceník

Mohou nastat 3 případy práce, od zjištění problému po komplex činnosti :
  1. Potřebujete zjistit, jak je na tom Váš dům z hlediska úniků tepla (=prostup tepla konstrukcí)?
    Potom potřebujete snímky termovizního měření celého objektu zvnějšku a případně lokálně z vnitřku objektu. Mohou se také jenom najít problémová místa a udělat jenom je. Cena je dána níže uvedeným Ceníkem.
  2. Potřebujete zjistit, zda je třeba stavební opatření tam, kde infrasnímky ukázaly problém?
    Sdělíme Vám kontakt na autorizovaného inženýra, který situaci na místě za Vaší přítomnosti posoudí a navrhne opatření. K tomu nepotřebujete aktuální stavební dokumentaci domu. Tak už můžete být připraveni na stavební opatření v budoucnu. Práce stavebního inženýra obnáší celkem 3-4 hodiny, oceňuje se hodinovou sazbou 400 Kč/1hodinu.
  3. Potřebujete vyhotovit energetický průkaz - štítek (průkaz energetické náročnosti budovy)?
    Energetický průkaz - štítek Vám zajistíme. K tomu je nutná aktuální stavební dokumentace objektu (dokumentace skutečného provedení). Pokud tuto dokumentaci nemáte, nebo ji nemáte opravenou, můžeme Vám to provést. Cena je dohodou podle rozsahu.

Předává se zpráva v PDF (tisk nebo email) - obsahuje vybrané teploty, histogram snímku, event.teplotní řezy a popis.

cena bez DPH cena s DPH
chata, byt do 10 snímků 2450 2940
rodinný dům 11 až 15 snímků 2900 3480
rodinný dům a další stavební objekty 16 až 25 snímků 3900 4680
termovize dalších zařízení dohodou
vyhotovení energetického průkazu - štítku: od 3 900 Kč (bez DPH)
doprava v rámci okresů Jičín, Trutnov, Semily zdarma
doprava mimo tyto okresy 9 Kč/1 km

Je to podklad pro stavební opatření, které zpracuje znalec - stavební technik.

Důležitá poznámka:

Upozorňujeme, že měření u stavebních objektů je průkazné tehdy, když rozdíl mezi teplotou uvnitř objektu a teplotou venkovní je alespoň 15°C. To nastává prakticky hlavně v období září až duben.

PŘETOPENÍ BUDOVY O 1°C VÁS STOJÍ CCA 6 - 7% ENERGIE NAVÍC.

Služby

energetický průkaz - štítek

termovize ve stavebnictví a průmyslu

termovizní měření

infrasnímkování pro naplánování a projekci izolace

zjištění úniku tepla a tepelné ztráty

analýza prasklin na budově

určení výskytu plísní

a řada dalších služeb v oblasti termovize